• Annemie   NEYTS-UYTTEBROECK  

Annemie NEYTS-UYTTEBROECK : Täiskogu aruteludes osalemine - Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11