Annemie NEYTS-UYTTEBROECK : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgia)

Liikmed 

  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Väliskomisjon
  • 01-07-2014 / 31-12-2014 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 14-07-2014 / 31-12-2014 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 14-07-2014 / 31-12-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon