Michel J.M. DARY : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 26-06-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 27-06-2002 / 30-06-2002 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete/ Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti radical de gauche (Prantsusmaa)

Esimees 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Mašriki riikide ning Pärsia lahe äärsete riikide vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonide juhtide konverents
 • 17-01-2002 / 06-02-2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 06-02-2002 / 22-09-2002 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks
 • 04-04-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Magrebi riikide ja Araabia Magrebi Liiduga suhtlemiseks
 • 05-09-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 08-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 26-06-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 09-09-2002 / 17-10-2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 18-10-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a Council Regulation on information provision and promotion for agricultural products on the internal market - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0385/2000 -  
-
AGRI 
Second Report on the proposal for a Council Regulation amending Regulation (EEC) No 404/93 on the common organisation of the market in bananas - Committee on Agriculture and Rural Development EN  
- A5-0374/2000 -  
-
AGRI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143