Aleksejs LOSKUTOVS : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 24-01-2019 / 01-07-2019 : Partija "VIENOTĪBA" (Läti)

Liikmed 

  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Finantskuritegusid, maksudest kõrvalehoidumist ja maksustamise vältimist käsitlev erikomisjon
  • 30-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees
  • 29-01-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon