Jan-Kees WIEBENGA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 12-09-1999 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Liige
  • 13-09-1999 / 07-10-2001 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Asepresident 

  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Euroopa Parlament
  • 20-07-1999 / 07-10-2001 : Euroopa Parlamendi juhatus

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
  • 14-09-1999 / 07-10-2001 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
  • 09-12-1999 / 07-10-2001 : Delegatsioonid parlamentaarsetes koostöökomiteedes ning Ühenduse ja Kasahstani, Kõrgõzstani, Usbekistani, Tadžikistani, Türkmenistani ning Mongoolia vaheliste suhetega tegelevad delegatsioonid

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 07-10-2001 : Koostöö- ja arengukomitee

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a Council Directive on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof - Committee on Citizens' Freedoms and Rights, Justice and Home Affairs EN  
- A5-0077/2001 -  
-
LIBE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128