Elly PLOOIJ-VAN GORSEL : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Madalmaad)

Esimees 

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asepresident 

 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 23-10-2001 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus

Aseesimees 

 • 11-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 06-07-2000 / 10-07-2000 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioonide juhtide konverents

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Naiste õiguste ja võrdsete võimaluste komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Majandus- ja rahanduskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Making a reality of The European Research Area: Guidelines for EU research activities (2002-2006) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0052/2001 -  
-
ITRE 
Report on the communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the Regions "Towards a European research area" - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0131/2000 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on a study to be carried out into the unintended disproportionately adverse side-effects on the economy of the directive on the conservation of wild birds, the habitats directive and the Natura 2000 directive EN  
- P5_DCL(2000)0022 - Kehtivuse kaotanud  
Antonius MANDERS , Elly PLOOIJ-VAN GORSEL , Jan MULDER , Jules MAATEN , Maria Johanna (Marieke) SANDERS-TEN HOLTE  
Algatatud : 19-12-2000
Tähtaeg : 19-03-2001
Allakirjutanute arv : 21 - 19-03-2001