Hannes HANSO : Kaheksanda koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 04-04-2019 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 04-04-2019 / 01-07-2019 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Eesti)

Liikmed 

 • 15-04-2019 / 01-07-2019 : Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 15-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Ukraina parlamentaarses assotsieerimiskomitees

Asendusliige 

 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon ELi-Kasahstani, ELi-Kõrgõzstani, ELi-Usbekistani ja ELi-Tadžikistani parlamentaarsetes koostöökomisjonides ning Türkmenistani ja Mongooliaga suhtlemiseks
 • 11-04-2019 / 01-07-2019 : Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon