Heléne FRITZON : Algus 

Liige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Asendusliige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon Lõuna-Aafrika Vabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt