Evin INCIR : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Palestiinaga suhtlemiseks 

Liige 

Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Arengukomisjon 
Delegatsioon Vahemere Liidu parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt