Isabel WISELER-LIMA : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Inimõiguste allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt