Klemen GROŠELJ : Algus 

Liige 

Väliskomisjon 
Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Kontakt