Nicolaus FEST : Algus 

Liige 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni COP15 (Kunming 2020) (B9-0035/2020) DE  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt