Marina KALJURAND : Algus 

Esimees 

Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Liige 

CPDE  
Delegatsioonide juhtide konverents 
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Kontakt