Adam JARUBAS : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Jaapaniga suhtlemiseks 

Asendusliige 

Eelarvekomisjon 
Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt