Markéta GREGOROVÁ : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Delegatsioon ELi-Armeenia parlamentaarses partnerluskomitees, ELi-Aserbaidžaani parlamentaarses koostöökomisjonis ja ELi-Gruusia parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Põhiseaduskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Kontakt