Christophe GRUDLER : Algus 

Liige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon põhjamõõtme koostööks ning Šveitsi ja Norraga suhtlemiseks ning ELi–Islandi parlamentaarses ühiskomisjonis ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis 

Asendusliige 

Väliskomisjon 
Julgeoleku ja kaitse allkomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Kontakt