Sándor RÓNAI : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon 
Delegatsioon ELi–Türgi parlamentaarses ühiskomisjonis 

Viimased tegevused 

Õiglane maksustamine globaalses digitaalmajanduses – BEPS 2.0 (B9-0238/2019) HU  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt