Pietro FIOCCHI : Algus 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt