Gianantonio DA RE : Algus 

Liige 

Kultuuri- ja hariduskomisjon 
Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

Kontakt