Cristian GHINEA : Algus 

Aseesimees 

Regionaalarengukomisjon 

Liige 

Eelarvekontrollikomisjon 
Delegatsioon ELi-Moldova parlamentaarses assotsieerimiskomitees 

Asendusliige 

Põhiseaduskomisjon 
Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees 

Viimased tegevused 

ARVAMUS Euroopa Liidu 2018. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- REGI_AD(2020)643053 -  
-
REGI 
Variraportöörina esitatud arvamus 

Kontakt