Petros KOKKALIS : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon ELi–Serbia parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees 

Liige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 

Asendusliige 

Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon 
Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks 
Delegatsioon Indiaga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa roheline kokkulepe (RC-B9-0040/2020, B9-0040/2020, B9-0041/2020, B9-0042/2020, B9-0043/2020, B9-0044/2020, B9-0045/2020, B9-0046/2020) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt