Sandra PEREIRA : Algus 

Aseesimees 

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 
Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees 

Liige 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon 

Asendusliige 

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon 
Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 raames toimuvad kuulamised seoses Poola ja Ungariga (B9-0032/2020) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) PT  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt