Martin HORWOOD : Üheksas koosseisu ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Uueneva Euroopa fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Arengukomisjon

Asendusliige 

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Väliskomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Julgeoleku ja kaitse allkomisjon
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon ELi–Venemaa parlamentaarses koostöökomisjonis
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegatsioon NATO parlamentaarse assambleega suhtlemiseks

Parlamendi põhitegevus 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Saalomoni saarte ühinemise kohta ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepinguga  
- DEVE_AD(2019)642995 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Resolutsiooni ettepanekud esitatakse päevakajalistel teemadel komisjoni, fraktsiooni või vähemalt 5% parlamendiliikmete taotluse alusel ning need pannakse täiskogul hääletusele. Kodukorra artiklid 132, 136, 139 ja 144

Parlamendi muu tegevus 

Kirjalikult vastatavad küsimused 
Parlamendiliikmed võivad esitada Euroopa Ülemkogu eesistujale, nõukogule, Euroopa Komisjonile ja komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale teatava arvu kirjalikult vastatavaid küsimusi. Kodukorra artikkel 138 ja III lisa

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon 

Deklaratsioon sobiliku käitumise kohta