Emmanouil FRAGKOS : Algus 

Aseesimees 

Delegatsioon Cariforumi–ELi parlamentaarses komisjonis 

Liige 

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 
Petitsioonikomisjon 

Asendusliige 

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon 
Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks 

Viimased tegevused 

Euroopa Ombudsmani tegevus 2018. aastal (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 
Majandus- ja rahaliidu institutsioonid ja asutused: huvide konflikti ennetamine pärast avalikus sektoris töötamist (B9-0047/2020) EL  
 
Kirjalikud selgitused hääletuse kohta 

Kontakt