Carmen FRAGA ESTÉVEZ : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 20-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige
 • 21-07-2009 / 02-02-2012 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Juhatuse liige
 • 03-02-2012 / 30-06-2014 : Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Popular (Hispaania)

Esimees 

 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Kalanduskomisjon

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 19-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 20-07-2009 / 18-01-2012 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 16-09-2009 / 18-10-2009 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikidega suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 11-03-2012 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
 • 16-09-2009 / 11-10-2009 : Delegatsioon ELi–Mehhiko parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Vaikse ookeani piirkonna riikide vahelise majanduspartnerluse vahelepingu sõlmimise kohta  
- PECH_AD(2010)445638 -  
-
PECH 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve projekt, III jagu – Komisjon  
- PECH_AD(2009)423844 -  
-
PECH 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Bioloogilise mitmekesisuse säilitamist käsitlevate ELi õigusaktide kohaldamine  
- PECH_AD(2010)438457 -  
-
PECH 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon