Ana PALACIO VALLELERSUNDI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige
 • 08-03-2002 / 09-07-2002 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 09-07-2002 : Partido Popular (Hispaania)

President 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisjonide esimeeste konverents

Esimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 21-01-2002 / 09-07-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 25-02-2002 / 09-07-2002 : Komisjonide esimeeste konverents

Liikmed 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Palestiina Seadusandliku Nõukogu vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 21-01-2002 / 24-02-2002 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 07-02-2002 / 09-07-2002 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 17-01-2002 / 09-07-2002 : Õigusasjade ja siseturukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the draft interinstitutional agreement on a more structured use of the recasting technique for legal acts - Committee on Legal Affairs and the Internal Market EN  
- A5-0230/2001 -  
-
JURI 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128