Juan Manuel FABRA VALLÉS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 29-02-2000 : Partido Popular (Hispaania)

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 06-10-1999 / 29-02-2000 : Delegatsioonid Ühenduse ja Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia vaheliste suhetega tegelevates parlamentaarsetes koostöökomiteedes

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 29-02-2000 : Eelarvete komitee
  • 08-10-1999 / 29-02-2000 : Delegatsioon EL-Eesti parlamentaarses ühiskomitees

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the draft supplementary and amending budgets 1, 3 and 4 to the budget of the European Communities for the 1999 financial year - Commission Committee on Budgets EN  
- A5-0009/1999 -  
-
BUDG 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128