Marie-Thérèse HERMANGE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 01-12-2002 : Rassemblement pour la République (Prantsusmaa)
 • 02-12-2002 / 19-07-2004 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon

Liikmed 

 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Šveitsi, Islandi ning Norra vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2001 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Mašreki riikide ja Pärsia lahe äärsete riikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Keskkonna-, rahvatervise- ja tarbijapoliitikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on supplying approved charities working to implement the European food aid programme for the most deprived citizens EN  
- P5_DCL(2004)0011 - Kehtivuse kaotanud  
Marie-Thérèse HERMANGE , Marie-Hélène GILLIG , Joseph DAUL , Giorgio LISI , Georges GAROT  
Algatatud : 20-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 194 - 06-05-2004
Kirjalik deklaratsioon: on the protection of minors against pornographic images and gratuitous violence EN  
- P5_DCL(2002)0020 - Kehtivuse kaotanud  
Marie-Hélène DESCAMPS , Marie-Thérèse HERMANGE , Dominique VLASTO , Françoise de VEYRINAS  
Algatatud : 18-11-2002
Tähtaeg : 18-02-2003
Allakirjutanute arv : 27 - 18-02-2003
Kirjalik deklaratsioon: on non-discrimination towards the state of health of disabled persons EN  
- P5_DCL(2001)0014 - Kehtivuse kaotanud  
Elizabeth MONTFORT , Hiltrud BREYER , Alexandre VARAUT , Marie-Thérèse HERMANGE , Richard HOWITT  
Algatatud : 28-11-2001
Tähtaeg : 28-02-2002
Allakirjutanute arv : 111 - 28-02-2002