Francis DECOURRIÈRE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Union pour la démocratie française (Prantsusmaa)

Aseesimees 

  • 14-09-1999 / 12-11-2000 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Kanadaga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

Asendusliige 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the Communication from the Commission to the Member States laying down guidelines for a Community Initiative concerning trans-European co-operation intended to encourage harmonious and balanced development of the European territory (INTERREG) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0028/2000 -  
-
RETT 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128