Gianfranco DELL'ALBA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 21-07-1999 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Liige
 • 22-07-1999 / 02-10-2001 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Kaasesimees
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lista Emma Bonino (Itaalia)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 22-07-1999 / 31-12-2000 : Esimeeste konverents
 • 05-10-1999 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi liikmed Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide ja Euroopa Liidu lepingu parlamentaarsel ühisassambleel (AKV-EL)
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Esimeeste konverents
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 16-11-2000 / 14-01-2002 : Eelarvete komitee
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for amendment of the constituent acts of Community bodies following the adoption of the new Financial Regulation 1. amending Regulation (EC) No 2965/94 as regards the budgetary and financial rules applicable to the Translation Centre for the Bodies of the European Union and access to the Centre's documents (COM(2002)0406 - C5-0428/2002 - 2002/0167(CNS)); 2. amending Regulation (EC) No 2667/2000 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Agency for Reconstruction and access to the Agency's documents (COM(2002)0406 - C5-0429/2002 - 2002/0168(CNS)); 3. amending Regulation (EC) No 2309/93 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Agency for the Evaluation of Medicinal Products and access to the Agency's documents (COM(2002)0406 - C5-0430/2002 - 2002/0170(CNS)); 4. amending Regulation (EC) No 1360/90 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Training Foundation and access to the Foundation's documents (COM(02)0406 - C5-0431/2002 - 2002/0171(CNS)); 5. amending Regulation (EC) No 1365/75 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions and access to the Foundation's documents and repealing Regulation (EEC) No 1417/76 (COM(2002)0406 - C5-0432/1002 - 2002/0172(CNS)); 6. amending Decision 2002/187/JHA setting up Eurojust with a view to reinforcing the fight against serious crime (COM(2002)0406 - C5-0433/2002 - 2002/0173(CNS)); 7. amending Regulation (EC) No 2100/94 as regards the internal audit and control systems applicable to the Community Plant Variety Office and access to the Office's documents (COM(02)0406 - C5-0434/2002 - 2002/0174(CNS)); 8. amending Regulation (EC) No 302/93 as regards the budgetary and financial rules applicable to the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and access to the Centre's documents (COM(02)0406 - C5-0435/2002 - 2002/0175(CNS)); 9. ame EN  
- A5-0336/2002 -  
-
BUDG 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128