Carl LANG : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 15-01-2007 / 19-07-2007 : fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus - Liige
 • 20-07-2007 / 13-11-2007 : fraktsioon Identiteet, Traditsioon, Suveräänsus - Juhatuse liige
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-2004 / 18-03-2009 : Front national (Prantsusmaa)
 • 19-03-2009 / 13-07-2009 : Parti de la France (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegatsioon Valgevenega suhtlemiseks
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Iraaniga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kalanduskomisjon
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kalanduskomisjon
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Šveitsi, Islandi ja Norraga suhtlemiseks ning Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Etnilised rahutused Prantsusmaal ja mujal Euroopas  
- P6_DCL(2005)0066 - Kehtivuse kaotanud  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN , Carl LANG  
Algatatud : 14-11-2005
Tähtaeg : 14-02-2006
Allakirjutanute arv : 16 - 14-02-2006
Kirjalik deklaratsioon: riikide relvaturgude kaitse  
- P6_DCL(2004)0041 - Kehtivuse kaotanud  
Carl LANG , Andreas MÖLZER , Luca ROMAGNOLI  
Algatatud : 13-10-2004
Tähtaeg : 13-01-2005
Allakirjutanute arv : 14 - 13-01-2005

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.