Mark Francis WATTS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Aseesimees 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees
 • 07-02-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 17-01-2002 / 03-02-2002 : Petitsioonikomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Directive on the enforcement, in respect of shipping using Community ports and sailing in the waters under the jurisdiction of the Member States, of international standards for ship safety, pollution prevention and shipboard living and working conditions (port State control) - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0140/2001 -  
-
RETT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on seal culling EN  
- P5_DCL(2003)0023 - Kehtivuse kaotanud  
Mark Francis WATTS , Catherine STIHLER , Phillip WHITEHEAD  
Algatatud : 20-10-2003
Tähtaeg : 20-01-2004
Allakirjutanute arv : 113 - 20-01-2004
Kirjalik deklaratsioon: on the adverse impact of the World Trade Organisation on animal welfare EN  
- P5_DCL(1999)0010 - Kehtivuse kaotanud  
Michl EBNER , Caroline LUCAS , Mary Elizabeth BANOTTI , Gianni VATTIMO , Mark Francis WATTS  
Algatatud : 15-11-1999
Tähtaeg : 15-02-2000
Allakirjutanute arv : 105 - 15-02-2000