Elisabeth HLAVAC : Neljas ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 01-01-1995 / 10-11-1996 : Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Liikmed 

  • 18-01-1995 / 11-07-1995 : Ühenduse ja Eesti, Leedu ning Läti vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 19-01-1995 / 10-11-1996 : Õigusküsimuste ja kodanike õiguste komitee
  • 12-07-1995 / 10-11-1996 : Ühenduse ja Eesti, Leedu ning Läti vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
  • 11-10-1995 / 16-02-1996 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees

Asendusliige 

  • 19-01-1995 / 14-03-1995 : Välissuhete, julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 14-03-1995 / 10-11-1996 : Kodanikuvabaduste ja siseküsimuste komitee