Catherine LALUMIÈRE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 13-05-2001 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 14-05-2001 / 16-01-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti radical de gauche (Prantsusmaa)

Asepresident 

 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Euroopa Parlament
 • 04-04-2001 / 14-01-2002 : Euroopa Parlamendi juhatus
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlament
 • 15-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Parlamendi juhatus

Aseesimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee

Liikmed 

 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Venemaa koostöökomisjonis
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon NATO Parlamentaarse Assambleega suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 17-01-2002 / 28-07-2002 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 29-07-2002 / 19-07-2004 : Arengu- ja koostöökomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the establishment of a common European security and defence policy after Cologne and Helsinki - Committee on Foreign Affairs, Human Rights, Common Security and Defence Policy EN  
- A5-0339/2000 -  
-
AFET 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

MOTION FOR A RESOLUTION on the jailing of Russian military journalist Grigorii Pasko and the closure of TV‑6 EN  
- B5-0084/2002  

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128