Graham WATSON : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 15-01-2002 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Liberaalide, Demokraatide ja Reformistide Erakonna fraktsioon - Esimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Liberal Democrat Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Komisjonide esimeeste konverents
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Jaapani vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 16-01-2002 / 19-07-2004 : Esimeeste konverents
 • 17-01-2002 / 23-04-2002 : Arengu- ja koostöökomisjon
 • 07-03-2002 / 07-05-2002 : Delegatsioon parlamendi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ühiskomisjonis

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the plight of the hostages in Colombia EN  
- P5_DCL(2004)0028 - Kehtivuse kaotanud  
Hans-Gert PÖTTERING , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Charles PASQUA  
Algatatud : 31-03-2004
Tähtaeg : 31-03-2004
Allakirjutanute arv : 203 - 06-05-2004
Kirjalik deklaratsioon: on racism, xenophobia and anti-Semitism EN  
- P5_DCL(2000)0019 - Kehtivuse kaotanud  
Sir Graham WATSON , Daniel COHN-BENDIT , François BAYROU , John HUME , Íñigo MÉNDEZ DE VIGO  
Algatatud : 14-11-2000
Tähtaeg : 14-02-2001
Allakirjutanute arv : 211 - 14-02-2001