Graham WATSON : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon - Esimees

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liberal Democrat Party (Ühendkuningriik)

Liikmed 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Esimeeste konverents
  • 21-07-2004 / 15-12-2004 : Õigusasjade komisjon
  • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks
  • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Laienenud Euroopa Liidu (2007–2013) poliitiliste väljakutsete ja eelarvevahendite ajutise komisjon
  • 16-12-2004 / 25-10-2006 : Majandus- ja rahanduskomisjon
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Korea poolsaarega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Euroopa maffia ohvrite mälestuse päev ning rahvusvahelistelt kuritegelikelt organisatsioonidelt konfiskeeritud vara ja raha kasutamine sotsiaalsetel eesmärkidel  
- P6_DCL(2008)0108 - Kehtivuse kaotanud  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Algatatud : 15-12-2008
Tähtaeg : 02-04-2009
Allakirjutanute arv : 220 - 02-04-2009
Kirjalik deklaratsioon: Päritolu märkimine  
- P6_DCL(2007)0075 - Vastu võetud  
Joseph DAUL , Enrique BARÓN CRESPO , Sir Graham WATSON , Heide RÜHLE , Eugenijus MALDEIKIS  
Algatatud : 03-09-2007
Tähtaeg : 03-12-2007
Vastu võetud (kuupäev) : 11-12-2007
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2007)0599
Allakirjutanute arv : 433 - 04-12-2007
Kirjalik deklaratsioon: Surmanuhtlus: hukkamiste täideviimise ülemaailmne moratoorium eesmärgiga kaotada surmanuhtlus täielikult  
- P6_DCL(2007)0012 - Kehtivuse kaotanud  
Sir Graham WATSON , Joseph DAUL , Martin SCHULZ , Cristiana MUSCARDINI , Daniel COHN-BENDIT  
Algatatud : 31-01-2007
Tähtaeg : 30-04-2007
Allakirjutanute arv : 230 - 30-04-2007

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.