Phillip WHITEHEAD : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 31-12-2005 : Euroopa Parlamendi Sotsiaaldemokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 31-12-2005 : Labour Party (Ühendkuningriik)

Esimees 

  • 22-07-2004 / 31-12-2005 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon
  • 28-07-2004 / 31-12-2005 : Komisjonide esimeeste konverents
  • 15-09-2004 / 31-12-2005 : Delegatsioon AKV-ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

  • 21-07-2004 / 31-12-2005 : Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
  • 16-09-2004 / 31-12-2005 : Delegatsioon ELi-Rumeenia parlamentaarses ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud raamatupidamisaruannete kohustusliku auditi ning nõukogu direktiivide 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ muutmise kohta  
- IMCO_AD(2005)353614 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Laienenud liidu poliitilised väljakutsed ja eelarvevahendid 2007–2013  
- IMCO_AD(2005)353511 -  
-
IMCO 
ARVAMUS Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek rahandussüsteemi rahapesuks, sealhulgas terrorismi rahastamiseks, kasutamise vältimise kohta  
- IMCO_AD(2005)353502 -  
-
IMCO 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.