Paolo PASTORELLI : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-06-2001 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-06-2001 / 30-01-2003 : Cristiani democratici uniti (Itaalia)
 • 01-02-2003 / 19-07-2004 : Unione democratico cristiana (Itaalia)

Liikmed 

 • 03-07-2001 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 30-08-2001 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Kesk-Ameerika riikide ning Mehhiko vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 03-09-2001 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Asendusliige 

 • 02-07-2001 / 14-01-2002 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 27-09-2001 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Tšehhi Vabariigi parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 08-05-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Bulgaaria ühiskomisjonis

all-activities 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128