Véronique DE KEYSER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 18-01-2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees
 • 19-01-2012 / 06-06-2012 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees
 • 07-06-2012 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti Socialiste (Belgia)

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Arengukomisjon
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Inimõiguste allkomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Arengukomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Inimõiguste allkomisjon

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Väliskomisjon
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegatsioon Palestiina Seadusandliku Nõukoguga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Väliskomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

ARVAMUS Nõukogu otsuse eelnõu Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahel) protokolli sõlmimise kohta, milles käsitletakse tööstustoodete vastavushindamist ja tunnustamist  
- AFET_AD(2012)483549 -  
-
AFET 
ARVAMUS Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmine, III jagu – Komisjon ja rakendusametid  
- AFET_AD(2011)460660 -  
-
AFET 

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega antakse Jordaania Hašimiidi Kuningriigile makromajanduslikku finantsabi  
- AFET_AD(2013)516728 -  
-
AFET 
ARVAMUS Aafrika Sarve piirkonda käsitlev Euroopa Liidu strateegia  
- DEVE_AD(2012)496311 -  
-
DEVE 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa demokraatia sihtkapitali võimaliku loomise tingimuste kohta  
- DEVE_AD(2012)476002 -  
-
DEVE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni nälja kaotamise algatus  
- P7_DCL(2013)0004 - Kehtivuse kaotanud  
Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI  
Algatatud : 15-04-2013
Tähtaeg : 15-07-2013
Allakirjutanute arv : 112 - 15-07-2013
Kirjalik deklaratsioon: Vaktsineerimise jätkuv ja kasvav toetamine arengumaades  
- P7_DCL(2012)0004 - Vastu võetud  
Mary HONEYBALL , Véronique DE KEYSER , Seán KELLY , Bill NEWTON DUNN , Marie-Christine VERGIAT  
Algatatud : 01-02-2012
Tähtaeg : 24-05-2012
Vastu võetud (kuupäev) : 24-05-2012
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P7_TA(2012)0230
Allakirjutanute arv : 398 - 24-05-2012
Kirjalik deklaratsioon: Vee kui ühisvara kaitse  
- P7_DCL(2010)0086 - Kehtivuse kaotanud  
Giommaria UGGIAS , François ALFONSI , Véronique DE KEYSER , João FERREIRA , Niccolò RINALDI  
Algatatud : 10-11-2010
Tähtaeg : 17-02-2011
Allakirjutanute arv : 226 - 17-02-2011

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon