Thierry B. JEAN-PIERRE : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Démocratie libérale (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 11-11-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Venemaa parlamentaarses koostöökomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Venemaa koostöökomisjonis

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 11-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Malta parlamentaarses ühiskomitees
 • 06-07-2000 / 05-09-2001 : Pealtkuulamissüsteemi Echeloni ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 07-03-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Malta ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128