Hervé FABRE-AUBRESPY : Neljas ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 19-07-1994 / 28-08-1994 : “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon) - Liige
 • 29-08-1994 / 10-11-1996 : “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon (koordinatsioon) - Juhatuse sekretär
 • 11-11-1996 / 12-01-1997 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed
 • 13-01-1997 / 12-05-1997 : Sõltumatute “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon - Juhatuse sekretär
 • 13-05-1997 / 19-07-1999 : Sõltumatute “Rahvusriikide Euroopa” fraktsioon - Aseesimees

Liikmesriikide erakonnad 

 • 19-07-1994 / 19-07-1999 : Majorité pour l'autre Europe (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Eelarvete komitee
 • 17-11-1994 / 11-07-1995 : Ühenduse ja Taga-Kaukaasia vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 12-07-1995 / 15-01-1997 : Ühenduse ja Taga-Kaukaasia vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 11-10-1995 / 15-01-1997 : Delegatsioon EL-Rumeenia parlamentaarses ühiskomitees
 • 16-01-1997 / 13-10-1997 : Ühenduse ja Taga-Kaukaasia vabariikide (Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia) vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Eelarvete komitee
 • 16-01-1997 / 19-07-1999 : Kodukorra, volituste ja puutumatusega seotud küsimuste komitee
 • 14-10-1997 / 23-02-1999 : Ühenduse ja Taga-Kaukaasia vabariikide (Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia) vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Ühenduse ja Taga-Kaukaasia vabariikide (Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia) vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Asendusliige 

 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Õigusküsimuste ja kodanike õiguste komitee
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Eelarvekontrolli komitee
 • 21-07-1994 / 15-01-1997 : Kodukorra, volituste ja puutumatusega seotud küsimuste komitee
 • 26-01-1996 / 17-07-1996 : Ühenduse transiidisüsteemiga tegelev ajutine uurimiskomitee
 • 05-06-1996 / 15-01-1997 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 18-07-1996 / 13-03-1997 : Ühenduse transiidisüsteemiga tegelev ajutine uurimiskomitee
 • 16-01-1997 / 19-09-1997 : Õigusküsimuste ja kodanike õiguste komitee
 • 16-01-1997 / 17-06-1998 : Institutsioonidega seotud küsimuste komitee
 • 16-01-1997 / 19-11-1998 : Eelarvekontrolli komitee
 • 03-04-1997 / 23-02-1999 : Ühenduse ja Sloveenia vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 19-09-1997 / 19-07-1999 : Koostöö- ja arengukomitee
 • 14-05-1998 / 03-05-1999 : Teadusuuringute , tehnoloogia arenduse ja energia komitee
 • 24-02-1999 / 19-07-1999 : Delegatsioon EL-Sloveenia parlamentaarses ühiskomitees