Nuala AHERN : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Roheliste/Euroopa Vabaliidu fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Green Party (Iirimaa)

Aseesimees 

  • 21-07-1999 / 14-01-2002 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee

Liikmed 

  • 07-10-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Rumeenia parlamentaarses ühiskomitees
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Tööstuse, väliskaubanduse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
  • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Inimgeneetika ja kaasaegse meditsiinitehnoloogia ajutine komisjon
  • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kultuuri-, noorsoo-, haridus-, meedia- ja spordikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the joint text approved by the Conciliation Committee for a European and Council decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) - Parliament Delegation to the Conciliation Committee EN  
- A5-0010/2000 -  
-
ITRE 
Recommendation for second reading on the common position adopted by the Council with a view to adopting a European Parliament and Council Decision adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998-2002) - Committee on Industry, External Trade, Research and Energy EN  
- A5-0015/1999 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128