Joaquim PISCARRETA : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Rahvaerakonna (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 17-04-2002 / 19-07-2004 : Partido Social Democrata (Portugal)

Aseesimees 

  • 01-07-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks

Liikmed 

  • 10-06-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
  • 27-06-2002 / 30-06-2002 : Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks
  • 16-01-2003 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Leedu ühiskomisjonis
  • 20-10-2003 / 19-07-2004 : Kalanduskomisjon

Asendusliige 

  • 06-06-2002 / 03-11-2003 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
  • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128