Olivier DUPUIS : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 02-10-2001 : Sõltumatute liikmete tehniline fraktsioon - segafraktsioon - Liige
 • 03-10-2001 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Lista Emma Bonino (Itaalia)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioonid Ühenduse ja Armeenia, Aserbaidžaani ja Gruusia vaheliste suhetega tegelevates parlamentaarsetes koostöökomiteedes
 • 29-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Aasia riikide ning Lõuna-Aasia Regionaalkoostöö Assotsiatsiooni (SAARC) vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon ASEANi liikmesriikide, Kagu-Aasia ja Korea Vabariigiga suhtlemiseks
 • 07-03-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Armeenia, ELi-Aserbaidžaani ja ELi-Gruusia koostöökomisjonides

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 16-09-1999 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 22-07-1999 / 14-01-2002 : Välissuhete, inimõiguste ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
 • 16-09-1999 / 17-01-2000 : Tööhõive- ja sotsiaalkomitee
 • 17-01-2000 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Rumeenia parlamentaarses ühiskomitees
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Välisasjade, inimõiguste, ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika komisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Rumeenia ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128