Wolfgang JUNG : Neljas ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 26-04-1996 / 10-11-1996 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

  • 26-04-1996 / 10-11-1996 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)

Liikmed 

  • 22-05-1996 / 10-11-1996 : Välissuhete, julgeoleku- ja kaitsepoliitika komitee
  • 22-05-1996 / 10-11-1996 : Kodukorra, volituste ja puutumatusega seotud küsimuste komitee
  • 22-05-1996 / 10-11-1996 : Ühenduse ja Kanada vaheliste suhetega tegelev delegatsioon

Asendusliige 

  • 14-05-1996 / 10-11-1996 : Põllumajanduse ja maaelu arengu komitee