Marie-Hélène DESCAMPS : Kuues ametiaeg 

Fraktsioonid 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Euroopa Rahvapartei (Kristlike Demokraatide) ja Euroopa Demokraatide fraktsioon - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Prantsusmaa)

Liikmed 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Kultuuri- ja hariduskomisjon
  • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks

Asendusliige 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Petitsioonikomisjon
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Petitsioonikomisjon
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Petitsioonikomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Raportöörina esitatud arvamus 
Komisjonid võivad koostada vastutava komisjoni raporti kohta arvamuse, milles käsitletakse komisjoni vastutusalasse kuuluvaid küsimusi. Arvamuse koostaja vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variarvamuse koostajatega läbirääkimiste pidamise eest. Kodukorra artiklid 56 ja 57 ning VI lisa

OPINION on a renewed EU Tourism Policy: Towards a stronger Partnership for European Tourism EN  
- CULT_AD(2006)384290 -  
-
CULT 
ARVAMUS Atlandi-ülesed kaubandussuhted  
- CULT_AD(2006)362641 -  
-
CULT 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv siseturu teenuste kohta  
- CULT_AD(2005)353526 -  
-
CULT 

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: Noorte võimaluste parandamisele suurema tähelepanu pööramine ELi poliitikas  
- P6_DCL(2008)0033 - Vastu võetud  
Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Marie-Hélène DESCAMPS , Ramona Nicole MĂNESCU , Christa PRETS , Bart STAES  
Algatatud : 21-04-2008
Tähtaeg : 24-07-2008
Vastu võetud (kuupäev) : 02-09-2008
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P6_TA(2008)0390
Allakirjutanute arv : 433 - 10-07-2008

Kohalolijate nimekiri 
Käesolev kohalolijate nimekiri on väljavõte parlamendi 6. koosseisu ametiaja täiskogu istungite protokollidest. Seal sisalduv teave on esitatud üksnes teavitamise eesmärgil ja hõlmab parlamendiliikme ametiaega Euroopa Parlamendis. Need on toorandmed ega sisalda korrektsioone põhjusega puudumiste kohta haiguse, ema-/isapuhkuse, parlamendi delegatsiooni heakskiidetud tegevuses osalemise jne tõttu.