Gerhard HAGER : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioonilise kuuluvuseta parlamendiliikmed

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 12-02-2003 : Freiheitliche Partei Österreichs (Austria)
 • 13-02-2003 / 19-07-2004 : parteilos (Austria)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Petitsioonide komitee
 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : tööstuse, väliskaubanduse, teaduse ja energia komitee
 • 04-10-1999 / 14-01-2002 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Petitsioonikomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 04-10-1999 : Õigusküsimuste ja siseturu komitee
 • 16-09-1999 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Õigusasjade ja siseturukomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128