Olivier DUHAMEL : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 16-01-2002 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Liige
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Euroopa Sotsialistide Erakonna fraktsioon - Juhatuse liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Liikmed 

 • 21-07-1999 / 19-09-2000 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Lõuna-Ameerika riikide ning MERCOSURi vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 20-09-2000 / 14-01-2002 : Esmaõiguse komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Põhiseaduskomisjon

Asendusliige 

 • 22-07-1999 / 19-09-2000 : Esmaõiguse komitee
 • 04-10-2000 / 14-01-2002 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseküsimuste komitee
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Kodanike vabaduste ja õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon
 • 29-07-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Küprose ühiskomisjonis

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the constitutionalisation of the Treaties (2000/2160(INI)) - Committee on Constitutional Affairs EN  
- A5-0289/2000 -  
-
AFCO 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: on the 60th anniversary of the Normandy landings EN  
- P5_DCL(2004)0013 - Kehtivuse kaotanud  
Gary TITLEY , Richard CORBETT , Martin SCHULZ , Olivier DUHAMEL  
Algatatud : 20-02-2004
Tähtaeg : 06-05-2004
Allakirjutanute arv : 59 - 06-05-2004