Rijk van DAM : Viies ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : fraktsioon Demokraatia ja Erinevuste Euroopa eest - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 20-07-1999 / 17-03-2002 : Staatkundig Gereformeerde Partij - Gereformeerd Politiek Verbond - Reformatorisch Politieke Federatie (Madalmaad)
 • 18-03-2002 / 19-07-2004 : ChristenUnie - Staatkundig Gereformeerde Parti (Madalmaad)

Aseesimees 

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Regionaalpoliitika, transpordi ja turismi komitee
 • 21-01-2002 / 19-07-2004 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon

Liikmed 

 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Delegatsioon EL-Eesti parlamentaarses ühiskomitees
 • 28-09-1999 / 14-01-2002 : Ühenduse ja Iisraeli vaheliste suhetega tegelev delegatsioon
 • 03-07-2000 / 02-09-2001 : Eelarvekontrolli komitee
 • 17-01-2002 / 20-01-2002 : Regionaalpoliitika-, transpordi- ja turismikomisjon
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegatsioon Lõuna-Aasia riikide ja Lõuna-Aasia Regionaalse Koostöö Assotsiatsiooniga (SAARC) suhtlemiseks
 • 29-01-2003 / 19-07-2004 : Eelarvekontrollikomisjon

Asendusliige 

 • 21-07-1999 / 12-06-2000 : Esmaõiguse komitee
 • 03-09-2001 / 14-01-2002 : Eelarvekontrolli komitee
 • 17-01-2002 / 30-06-2002 : Õigusasjade ja siseturukomisjon
 • 17-01-2002 / 17-12-2002 : Suu- ja sõrataudi ajutine komisjon
 • 17-01-2002 / 28-01-2003 : Eelarvekontrollikomisjon
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Eelarvekomisjon
 • 18-09-2002 / 30-04-2004 : Delegatsioon parlamendi ELi-Eesti ühiskomisjonis
 • 20-11-2003 / 21-04-2004 : Mereohutuse parandamise ajutine komisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Raportid – raportöörina 
Vastutav parlamendikomisjon nimetab raportööri, kes koostab raporti seadusandliku, eelarvealase või muid küsimusi käsitleva ettepaneku kohta. Raporti koostamisel võib raportöör konsulteerida valdkonna ekspertide ja sidusrühmadega. Raportöör vastutab ka kompromissmuudatusettepanekute koostamise ja variraportööridega läbirääkimiste pidamise eest. Komisjonis vastu võetud raporteid arutatakse ja hääletatakse täiskogul. Kodukorra artikkel 55

Report on the proposal for a European Parliament and Council regulation amending Council Regulation (EEC) No 881/92 on access to the market in the carriage of goods by road within the Community to and from the territory of a Member State or passing across the territory of one or more Member States as regards a uniform driver attestation - Committee on Regional Policy, Transport and Tourism EN  
- A5-0151/2001 -  
-
RETT 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Kirjalikud deklaratsioonid (kuni 16. jaanuarini 2017) 
**See dokumendiliik ei ole alates 16. jaanuarist 2017 enam kasutusel**. Kirjaliku deklaratsiooni võis esitada ELi pädevusse kuuluva valdkonna kohta. Parlamendiliikmed võisid anda sellele kolme kuu jooksul oma allkirja.

Kirjalik deklaratsioon: On the remembrance of the Holocaust EN  
- P5_DCL(2000)0003 - Vastu võetud  
Willy C.E.H. DE CLERCQ , Frédérique RIES , Lennart SACRÉDEUS , Ulrich STOCKMANN , Rijk van DAM  
Algatatud : 01-03-2000
Tähtaeg : 01-06-2000
Vastu võetud (kuupäev) : 05-05-2004
Vastu võetud tekst (allakirjutanute nimekirjaga) : P5_TA(2000)0350
Allakirjutanute arv : 352 - 01-06-2000