Henri WEBER : Seitsmes ametiaeg 

Fraktsioonid 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis - Liige

Liikmesriikide erakonnad 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Parti socialiste (Prantsusmaa)

Aseesimees 

 • 29-09-2009 / 13-02-2012 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks

Liikmed 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 16-09-2009 / 28-09-2009 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 19-01-2012 / 03-07-2012 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon AKV–ELi parlamentaarses ühisassamblees

Asendusliige 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Õiguskomisjon
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Õiguskomisjon
 • 14-02-2012 / 30-06-2014 : Delegatsioon Hiina Rahvavabariigiga suhtlemiseks
 • 04-07-2012 / 30-06-2014 : Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

all-activities 

Täiskogu aruteludes osalemine 
Sõnavõtud täiskogul ja kirjalikud avaldused täiskogu arutelude teemal. Kodukorra artikkel 204 ja artikli 171 lõige 11

Variraportöörina esitatud arvamus 
Fraktsioonid võivad arvamuse puhul nimetada variarvamuse koostaja, kes jälgib arvamusega toimuvat ja peab arvamuse koostajaga läbirääkimisi kompromissteksti üle. Kodukorra artikkel 215

ARVAMUS Euroopa taasindustrialiseerimine konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse edendamiseks  
- INTA_AD(2013)506367 -  
-
INTA 
ARVAMUS Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tubaka ja seonduvate toodete tootmist, esitlemist ja müüki käsitlevate liikmesriikide õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta  
- INTA_AD(2013)510734 -  
-
INTA 
ARVAMUS Finantskriisi mõju ELi liikmesriikide kaitsesektorile  
- ITRE_AD(2011)472124 -  
-
ITRE 

Resolutsiooni ettepanek(ud) 
Parlamendiliige võib esitada individuaalse resolutsiooni ettepaneku ELi tegevusvaldkonda kuuluvas küsimuses. Ettepanek edastatakse läbivaatamiseks vastutavale komisjonile. Kodukorra artikkel 143

Parlamendiliikmete küsimused 
Suuliselt vastatavaid küsimusi aruteluga võib esitada iga parlamendikomisjon, fraktsioon või vähemalt viis protsenti parlamendiliikmetest. Küsimused on suunatud teistele ELi institutsioonidele. Esimeeste konverents otsustab, kas ja mis järjekorras kanda küsimused täiskogu istungi lõplikku päevakorra projekti. Kodukorra artikkel 128

Deklaratsioonid 

Majandushuvide deklaratsioon